Biuletyn Informacji Publicznej  Szkoły Podstawowej w Krojczynie  www.dobrzyn.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-06-04 13:36:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Atr.13 RODO

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-04 13:31
KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  więcej >
2018-06-04 13:33:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Atr.13 RODO

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-04 13:31
KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  więcej >
2018-06-04 13:31:39

Dodanie informacji do działu:
Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Atr.13 RODO

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-04 13:31
KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  więcej >
2018-03-30 10:49:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podst  więcej >
2018-03-30 10:49:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podst  więcej >
2018-03-27 13:53:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podst  więcej >
2018-03-23 11:42:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podst  więcej >
2018-03-08 09:36:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podst  więcej >
2018-03-07 13:55:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podst  więcej >
2018-03-06 13:53:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Program wychowawczy szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:57
Program wychowawczy
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Pods  więcej >
2018-03-06 13:11:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura Organizacyjna

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-02-05 18:40
Struktura organizacyjna szkoły Na czele szkoły stoi
dyrektor – mgr inż. Elżbieta Zalewska Pracownicy
pedagogiczni Lp. Nazwisko i i  więcej >
2018-03-05 14:07:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Struktura Organizacyjna

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-02-05 18:40
Struktura organizacyjna szkoły Na czele szkoły stoi
dyrektor – mgr inż. Elżbieta Zalewska Pracownicy
pedagogiczni Lp. Nazwisko i i  więcej >
2018-03-02 11:49:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut Szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:39
Statut Szkoły
S T A T U T S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E Jim. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI w K R O J CZ Y N I E Podstawa prawna:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997  więcej >
2018-03-02 11:40:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut Szkoły

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2016-04-07 10:39
Statut Szkoły
S T A T U T S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E Jim. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI w K R O J CZ Y N I E Podstawa prawna:
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997  więcej >
2018-02-28 13:36:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Rady Rodziców

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2010-12-05 14:25
Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Krojczynie 2017/18 Joanna Migdalska
- przewodnicząca Rady Rodzicó  więcej >
2018-02-28 13:28:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin stołówki szkolnej

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-28 13:26
          
  Regulamin stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w  więcej >
2018-02-28 13:28:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin stołówki szkolnej

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-28 13:26
          
  Regulamin stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w  więcej >
2018-02-28 13:26:21

Dodanie informacji do działu:
Regulamin stołówki szkolnej

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-28 13:26
Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Krojczynie1. Stołówka jest
miejscem spożywania posiłk&oa  więcej >
2018-02-28 13:25:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin stołówki szkolnej

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2015-02-07 11:02
Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Krojczynie1. Stołówka jest
miejscem spożywania posiłk&oa  więcej >
2018-02-28 13:23:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Regulamin dowozenia uczniów

Administrator PBIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-28 13:22
R e g u l a m i n dowożenia uczniów w Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie. Na
podstawie art.14a ust.3 i 4 oraz art.. 17  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 241
następne >     100>>