kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podstawowej w Krojczynie: www.dobrzyn.pl
 Szkoła

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie jest szkołą publiczną, jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, prowadzoną w formie jednostki budżetowej działającej na podstawie:


1. Aktu Założycielskiego.
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami).
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami).
4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. 5. Statutu Szkoły wraz z załącznikami.
6. Zarządzeń Kuratora Oświaty.
7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły.
8. Koncepcji pracy szkoły.
9. Regulaminów i procedur.
Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 
Szkoła.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-05 17:19:21.
Data wprowadzenia: 2015-02-05 17:19:21
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie
ul. Krojczyn 17
87-610 Krojczyn
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zalewska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 254-17-04
Fax: (+48 54) 254-17-04
e-mail: spkrojczyn@op.pl