kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podstawowej w Krojczynie: www.dobrzyn.pl
 Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna szkoły


Na czele szkoły stoi dyrektor – mgr inż. Elżbieta Zalewska


Pracownicy pedagogiczni

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Wychowawca klasy Prowadzone zajęcia
1 Zalewska Elżbieta   Dyrektor szkoły  - Matematyka
kl. IV i V
 
2 Balcerowska Aniela  Pedagog szkolny, logopeda   - -
3  Bielicka Agnieszka Nauczyciel  IA  Edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne 
4  Chęcka Małgorzata  Nauczyciel II Edukacja wczesnoszkolna 
5 Chyliński Mariusz   Nauczyciel - Wychowanie fizyczne
kl. III, IV, V, VI, SKS,
gimnastyka korekcyjna
 
6 Janusz Jabłoński   Nauczyciel  - Informatyka kl. III, IV, V, VI 
7  Eichberger Dorota  Nauczyciel  VI Przyroda kl. IV, V, VI,
wychowanie do życia w rodzinie,
koło ekologiczne
 
8 Grzybowska Teresa   Nauczyciel  V Język polski kl. V, historia kl. IV, V, VI, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
9  Kacprzyk Małgorzata  Nauczyciel  -  Biblioteka szkolna
10 Kołodziejska Agnieszka   Nauczyciel  - Matematyka kl. VI zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
11  Listewnik Ewa  Nauczyciel  -  Język angielski kl. 0a,b, I, II, III, IV, V, VI, terapia psychologiczno-pedagogiczna
12 Lewandowska Anna   Nauczyciel  - Świetlica szkolna 
13 Milewski Jarosław   Nauczyciel  - Muzyka, plastyka, technika kl. IV, V VI, chór szkolny 
14 Słupczyńska Alina   Nauczyciel  - Religia kl. 0a,b, I, II, III, IV,
V, VI, terapia psychologiczno-pedagogiczna
 
15 Targańska Katarzyna   Nauczyciel  IV Język polski kl. IV, VI, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
koło polonistyczne
 
16  Tomanek Katarzyna  Nauczyciel IB Edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne 
17 Zalewska Magdalena   Nauczyciel III  Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
18  Zabłotowicz Lilla  Nauczyciel 0A Wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne 
19 Anna Sęp   Nauczyciel 0B Wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne 

Pracownicy obsługi

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1 Podralska Barbara woźna
2 Wilmańska Danuta pomoc kucharki/ sprzątaczka
3 Wilmański Zbigniew konserwator/ palacz c.o.
4 Aneta Jastrzębska sprzątaczka
5 Złowodzka Grażyna pomoc nauczyciela/ sprzątaczka
6 Joanna Różańska sekretarka
7 Kozłowska Joanna Intendent
pomoc kucharki
8 Szymańska Adela kucharka
9 Wiesław Figiel palacz c.o sezonowy/

 

 
Struktura organizacyjna szkoły.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-05 18:40:44 | Data modyfikacji: 2015-02-23 10:04:37.

Zobacz:
 Zasady funkcjonowania szkoły  . 
Data wprowadzenia: 2015-02-05 18:40:44
Data modyfikacji: 2015-02-23 10:04:37
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie
ul. Krojczyn 17
87-610 Krojczyn
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zalewska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 254-17-04
Fax: (+48 54) 254-17-04
e-mail: spkrojczyn@op.pl