kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podstawowej w Krojczynie: www.dobrzyn.pl
 Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna szkoły


Na czele szkoły stoi dyrektor – mgr inż. Elżbieta Zalewska


Pracownicy pedagogiczni

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Wychowawca klasy Prowadzone zajęcia
1 Zalewska Elżbieta   Dyrektor szkoły  - Matematyka
 
2 Bielicka Agnieszka Wicedyrektor szkoły - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
3 Balcerowska Aniela  Pedagog szkolny, logopeda   - -
4 Bukowska Edyta  Nauczyciel II gim. Język polski, świetlica, nauczanie indywidualne
5  Chęcka Małgorzata  Nauczyciel II Edukacja wczesnoszkolna 
6 Chmurzyńska Agnieszka  Nauczyciel - Religia
7 Chyliński Mariusz   Nauczyciel - Wychowanie fizyczne
SKS
8  Eichberger Dorota  Nauczyciel  IV a,VI Przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
9 Gadziomska Agnieszka  Nauczyciel - Język niemiecki
10 Grzybowska Teresa   Nauczyciel  V  Język polski, historia, WOS
11 Jacek Hencel   Nauczyciel - Wychowanie fizyczne
12  Kacprzyk Małgorzata  Nauczyciel  -  Biblioteka szkolna
13 Kołodziejska Agnieszka   Nauczyciel  -

Matematyka, fizyka,koło matematyczne

14  Listewnik Ewa  Nauczyciel  IV b  Język angielski
15 Lewandowska Anna   Nauczyciel  - Świetlica szkolna 
16 Izabela Masłowska Nauczyciel - Chemia
17 Agata Milewska Nauczyciel - Geografia, informatyka, świetlica
18 Milewski Jarosław   Nauczyciel  - Muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne
chór szkolny
19 Pszczoła Tomasz Nnauczyciel - Matematyka
20 Słupczyńska Alina   Nauczyciel  -
Religia, świetlica  
21 Targańska Katarzyna   Nauczyciel  VII Język polski,
koło polonistyczne
 
22  Tomanek Katarzyna  Nauczyciel I Edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne 
 23 Arkadiusz Wtulich  Nauczyciel III gim Język angielski, koło teatralne
24 Zalewska Magdalena   Nauczyciel III Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
25  Zabłotowicz Lilla  Nauczyciel 0A Wychowanie przedszkolne

 

Pracownicy obsługi

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1 Podralska Barbara woźna
2 Wilmańska Danuta pomoc kucharki/ sprzątaczka
3 Figiel Wiesław konserwator/ palacz c.o.
4 Aneta Jastrzębska sprzątaczka
5 Złowodzka Grażyna pomoc nauczyciela/ sprzątaczka
6 Joanna Różańska sekretarka
7 Kozłowska Joanna intendent,pomoc kucharki
 8 Szymańska Adela kucharka
9 Małgorzata Kraśnicka sprzątaczka
10 Leszek Rybicki konserwator

 

 
WYKAZ PRACOWNIKÓW strona inter.doc

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-05 18:40:44 | Data modyfikacji: 2018-03-06 13:11:16.

Zobacz:
 Zasady funkcjonowania szkoły  . 
Data wprowadzenia: 2015-02-05 18:40:44
Data modyfikacji: 2018-03-06 13:11:16
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie
ul. Krojczyn 17
87-610 Krojczyn
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zalewska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 254-17-04
Fax: (+48 54) 254-17-04
e-mail: spkrojczyn@op.pl