kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podstawowej w Krojczynie: www.dobrzyn.pl
 Procedury

Procedury

Procedura awans zawodowy


Procedura dowozenia uczniów


Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego


Procedura kryteria wyboru programu nauczania


Procedura nakładania kar na ucznia


Procedura organizowania indywidualnego nauczania


Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi


Procedura postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów


Procedura udzielania zgody na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki


Procedura zmiany ststutu szkoły


Procedury prowadzeniadokumentacji przebiegu nauczania


Procedury rekrutacji dzieci do szkoły

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-07 09:04:03.

Zobacz:
 Procedura awans zawodowy .  Procedura dowozenia uczniów .  Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego .  Procedura kryteria wyboru programu nauczania .  Procedura nakładania kar na ucznia .  Procedura organizowania indywidualnego nauczania .  Procedura postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi .  Procedura postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów .  Procedura udzielania zgody na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki .  Procedura zmiany ststutu szkoły .  Procedury prowadzeniadokumentacji przebiegu nauczania .  Procedury rekrutacji dzieci do szkoły . 
Data wprowadzenia: 2015-02-07 09:04:03
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie
ul. Krojczyn 17
87-610 Krojczyn
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zalewska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 254-17-04
Fax: (+48 54) 254-17-04
e-mail: spkrojczyn@op.pl