kontrast
A+ A-
Strona Szkoły Podstawowej w Krojczynie: www.dobrzyn.pl
 Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor


Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 10 Statutu Szkoły.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie jest Elżbieta Zalewska.

Zasady funkcjonowania szkoły


Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godzinach: 10.00 - 13.00
Sekretarka szkoły przyjmuje interesantów w dniach: poniedziałek - czwartek, godz. 8.00 - 12.00.

 

 

 
Organa szkoly -Dyrektor.docx

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:12:37 | Data modyfikacji: 2015-02-05 17:46:44.
Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:12:37
Data modyfikacji: 2015-02-05 17:46:44
Opublikowane przez: Administrator PBIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie
ul. Krojczyn 17
87-610 Krojczyn
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Zalewska
Kontakt:
Tel: (+48 54) 254-17-04
Fax: (+48 54) 254-17-04
e-mail: spkrojczyn@op.pl